Over Kienhuis Gebiedsontwikkeling

Kienhuis Gebiedsontwikkeling focust zich als gebiedsontwikkelaar primair op het risicodragend ontwikkelen van en beleggen in residentieel vastgoed in stedelijke gebieden.  

Waarom Kienhuis GebiedsOntwikkeling

Stedelijke gebiedsontwikkeling is een relatief jonge ontwikkeling binnen de lange traditie van stedelijke ontwikkeling. Niet langer ligt de focus op uitbreiding van steden. Het laatste decennium is de focus verschoven naar de bestaande bebouwde omgeving. Herontwikkeling van bestaande stedelijke gebieden moeten de stad klaar maken voor de toekomst.

Stedelijke gebieds(her)ontwikkeling wordt gekenmerkt door complexe projecten waarin veel facetten, sectoren en actoren bij elkaar komen. Dit in een praktijk die continu in verandering is. Dit vraagt bijzondere kennis en vaardigheden van de mensen en partijen die integraal vorm en sturing geven aan deze ontwikkelingen. Bij de actoren actief binnen gebiedsontwikkeling is veel kennis aanwezig. Toch ontbreekt het vaak aan know-how om integraal sturing te geven aan complexe gebiedsontwikkelingsprojecten. 

Kienhuis Gebiedsontwikkeling heeft de benodigde kennis, vaardigheden en een uitgebreid netwerk. Wij zijn daardoor in staat om rendabele businesscases te bouwen en deze daadwerkelijk te realiseren. Kienhuis GebiedsOntwikkeling heeft zich daarbij ten doel gesteld om een bijdrage te werken aan een betere toekomst voor stedelijke gebieden en de mensen die er gebruik van maken.  

Wat kan Kienhuis GebiedsOntwikkeling voor u betekenen

Kienhuis Gebiedsontwikkeling focust zich primair op het risicodragend ontwikkelen van en beleggen in residentieel en zorgvastgoed in stedelijke gebieden al dan niet gekoppeld aan de ontwikkeling van commercieel vastgoed en leisure voorzieningen.

Onze kracht is verbinden van vraag naar huisvesting, aanbod van vastgoed en benodigde middelen tot een haalbare businesscase met als doel deze te realiseren. 

Onze projecten ontwikkelen wij voor meerdere vaste zorgorganisaties, vastgoedbeleggers en de particuliere woningmarkt.
Graag komen wij in contact met partijen die ondersteuning zoeken bij hun huisvestingsopgave, beleggingsopgave en de wens hebben om hun vastgoed te verkopen. U kunt contact met ons door uw vraag te sturen naar info@kienhuisgo.nl.